Becsvölgye Önkormányzata

Szüreti felvonulás 2022

Szüreti Felvonulás Becsvölgyén!

 

Becsvölgye Község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel vár Mindenkit 2022. október 1.-én  (szombaton) 14.00 órától kezdődő Szüreti Felvonulásra. A Szüreti felvonulás részletes programját IDE kattintva tekinthetik meg.

 

Tájékoztató az Önkormányzat település rendezési tervének elfogadott módosításáról

TÁJÉKOZTATÓ

 

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2022. (V.12.) számú határozatával Becsvölgye község településrendezési eszközeinek módosítását határozta el. A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján tárgyalásos eljárás szerint történt.

 

A Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése szerint az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a záró szakmai véleményét megküldte a polgármesternek a településrendezési eszköz elfogadásához (ü.i.sz.: ZA/010/455-19/2022.), az állami főépítész a tervdokumentációval kapcsolatban kifogást nem emelt, javasolja a képviselő-testület elé terjesztését és elfogadását.

 

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 22. napon megtartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a településrendezési eszközeinek módosítását, 72/2022. (VII.22.) számú határozatával elfogadta településszerkezeti tervének módosítását, 8/2022. (VII.22.) önkormányzati rendeletével elfogadta Becsvölgye Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (VII.27.) önkormányzati rendeletének módosítását, a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján 2022. július 23. napon hatályba lépett.

 

A településrendezési eszközök elfogadott módosítása megtekinthető a Településszerkezeti terv módosítása és a Helyi építési szabályzat módosítása linkeken és valamint megtekinthető nyomtatásban az önkormányzati hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatás környezeti hatás jelentőségének eldöntéséről

TÁJÉKOZTATÓ

 

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2022. (V.12.) számú határozatával Becsvölgye község településrendezési eszközeinek kisebb módosítását határozta el.

A módosításra kerülő településrendezési eszközök az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése, valamint 3. §-a alapján a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe tartozik bele.

Becsvölgye Községi Önkormányzat a Korm. rendelet 4. §-a alapján a döntéshez kikérte a Korm. rendelet 3. számú melléklet II. pontjábanmeghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti döntéséhez a beérkezett véleményeket vette figyelembe.

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2022. (VI.22.) számú határozatával, a Korm. rendelet 3. számú melléklet II. pontjábanmeghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek beérkezett véleményei alapján, azokkal megegyezően úgy határozott, hogy Becsvölgye község településrendezési eszközeinek tárgybani kisebb módosítása eredményeként egyetlen környezet- vagy természetvédelemi szakterületet illetően sem várható jelentős környezeti hatás, környezeti vizsgálat lefolytatása, környezeti értékelés készítése nem szükséges.

Település rendezési terv módosítás

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt lakosság, érdekképviseleti, civil és

gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek!

 

Tájékoztatom a Tisztelt a lakosságot, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partnereket), hogy Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2022. (V.12.) számú határozatával Becsvölgye község településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

A településrendezési eszközök módosítása során a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő tájékoztatás és véleményeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, és Becsvölgye Községi ÖnkormányzatKépviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2022. (V.13.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályok szerint történik.A jogszabályok megismerhetőek a Nemzeti Jogszabálytár internetesfelületen, a  www.njt.hu  portálon.

Becsvölgye község Önkormányzati Képviselő-testülete a jelen tájékoztató közzétételével, és az elkészült tervezet egyidejű, honlapon történő közzétételével kezdeményezi a településrendezési eszközök módosítása elkészült tervezetének véleményeztetését a partnerekkel. Az érintett partnerek észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan.

A településrendezési eszközök módosítása elkészült tervezete feltöltésre került és megtekinthető az önkormányzat honlapján a Település rendezési terv felületen.

Az észrevételt, javaslatot, véleményt az érintett partnerek 2022. június 3. napjától 2022. június 22. napjáig tehetnek annak

a) papíralapon Becsvölgye község polgármestere részére (8985 Becsvölgye Kopácsai út 15. címre) történő megküldésével, az önkormányzat hivatalában ügyfélfogadási időben (H-Cs 800 - 1200 és 1300 - 1600, P 800- 1200) történő benyújtásával, vagy

b) elektronikus levélben történő megküldésével a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre 1600 óráig.

 

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban lakossági fórum kerül megtartásra a

 

Faluházban (8985 Becsvölgye Kopácsai út 15.)

2022. június 14. napján (kedden)

17.00 órakor.

 

Írásban történő észrevétel, javaslat, vélemény közlése esetén a partnernek meg kell jelölnie az adott egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét, és címét, valamint az észrevétel, javaslat, vélemény indokolását. Ezen adatok megadása szükséges a partner részéről a lakossági fórumon szóban tett észrevétel, javaslat, vélemény esetén is.

 
 

 

Pályázatok

 

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA-10

palyazat2

Pontos idő

 

Névnap

Ma 2024. július 24., szerda, Kinga és Kincső napja van. Holnap Kristóf és Jakab napja lesz.
<