Becsvölgye Önkormányzata

Tájékoztató az Önkormányzat település rendezési tervének elfogadott módosításáról

TÁJÉKOZTATÓ

 

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2022. (V.12.) számú határozatával Becsvölgye község településrendezési eszközeinek módosítását határozta el. A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján tárgyalásos eljárás szerint történt.

 

A Korm. rendelet 42. § (6) bekezdése szerint az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a záró szakmai véleményét megküldte a polgármesternek a településrendezési eszköz elfogadásához (ü.i.sz.: ZA/010/455-19/2022.), az állami főépítész a tervdokumentációval kapcsolatban kifogást nem emelt, javasolja a képviselő-testület elé terjesztését és elfogadását.

 

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 22. napon megtartott képviselő-testületi ülésén elfogadta a településrendezési eszközeinek módosítását, 72/2022. (VII.22.) számú határozatával elfogadta településszerkezeti tervének módosítását, 8/2022. (VII.22.) önkormányzati rendeletével elfogadta Becsvölgye Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 7/2006. (VII.27.) önkormányzati rendeletének módosítását, a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján 2022. július 23. napon hatályba lépett.

 

A településrendezési eszközök elfogadott módosítása megtekinthető a Településszerkezeti terv módosítása és a Helyi építési szabályzat módosítása linkeken és valamint megtekinthető nyomtatásban az önkormányzati hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Település rendezési terv módosítás

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt lakosság, érdekképviseleti, civil és

gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek!

 

Tájékoztatom a Tisztelt a lakosságot, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partnereket), hogy Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2022. (V.12.) számú határozatával Becsvölgye község településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

A településrendezési eszközök módosítása során a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő tájékoztatás és véleményeztetés a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, és Becsvölgye Községi ÖnkormányzatKépviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2022. (V.13.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályok szerint történik.A jogszabályok megismerhetőek a Nemzeti Jogszabálytár internetesfelületen, a  www.njt.hu  portálon.

Becsvölgye község Önkormányzati Képviselő-testülete a jelen tájékoztató közzétételével, és az elkészült tervezet egyidejű, honlapon történő közzétételével kezdeményezi a településrendezési eszközök módosítása elkészült tervezetének véleményeztetését a partnerekkel. Az érintett partnerek észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan.

A településrendezési eszközök módosítása elkészült tervezete feltöltésre került és megtekinthető az önkormányzat honlapján a Település rendezési terv felületen.

Az észrevételt, javaslatot, véleményt az érintett partnerek 2022. június 3. napjától 2022. június 22. napjáig tehetnek annak

a) papíralapon Becsvölgye község polgármestere részére (8985 Becsvölgye Kopácsai út 15. címre) történő megküldésével, az önkormányzat hivatalában ügyfélfogadási időben (H-Cs 800 - 1200 és 1300 - 1600, P 800- 1200) történő benyújtásával, vagy

b) elektronikus levélben történő megküldésével a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre 1600 óráig.

 

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban lakossági fórum kerül megtartásra a

 

Faluházban (8985 Becsvölgye Kopácsai út 15.)

2022. június 14. napján (kedden)

17.00 órakor.

 

Írásban történő észrevétel, javaslat, vélemény közlése esetén a partnernek meg kell jelölnie az adott egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét, és címét, valamint az észrevétel, javaslat, vélemény indokolását. Ezen adatok megadása szükséges a partner részéről a lakossági fórumon szóban tett észrevétel, javaslat, vélemény esetén is.

 
 

 

Tájékoztatás környezeti hatás jelentőségének eldöntéséről

TÁJÉKOZTATÓ

 

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 42/2022. (V.12.) számú határozatával Becsvölgye község településrendezési eszközeinek kisebb módosítását határozta el.

A módosításra kerülő településrendezési eszközök az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése, valamint 3. §-a alapján a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe tartozik bele.

Becsvölgye Községi Önkormányzat a Korm. rendelet 4. §-a alapján a döntéshez kikérte a Korm. rendelet 3. számú melléklet II. pontjábanmeghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti döntéséhez a beérkezett véleményeket vette figyelembe.

Becsvölgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 61/2022. (VI.22.) számú határozatával, a Korm. rendelet 3. számú melléklet II. pontjábanmeghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek beérkezett véleményei alapján, azokkal megegyezően úgy határozott, hogy Becsvölgye község településrendezési eszközeinek tárgybani kisebb módosítása eredményeként egyetlen környezet- vagy természetvédelemi szakterületet illetően sem várható jelentős környezeti hatás, környezeti vizsgálat lefolytatása, környezeti értékelés készítése nem szükséges.

Önkormányzati Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Ügyfeleink!

 

 Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány elterjedésének megelőzése érdekében

2020. március 17. napjától
az önkormányzat Hivatalának személyes ügyfélfogadása
határozatlan ideig
SZÜNETEL.

 

Ügyintézés végett javasoljuk az egyéb kapcsolati formák igénybevételét (telefonon, elektronikusan e-mailben, elektronikus ügyintézési felületen, illetve postán keresztül).

Elérhetőségek:

Telefonos ügyfélszolgálat: 06-92/563-015; 06-30/549-6204
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Elektronikus ügyintézési felület: https://ohp-20.asp.lgov.hu/
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül több ügy elektronikusan is intézhető, számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügy indítható, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az önkormányzat Hivatalának ügymenete továbbra is folyamatos marad, és mindent megteszünk azért, hogy zavartalan és biztonságos ügyintézést biztosítsunk valamennyi Ügyfelünk részére.

Megértésüket, és együttműködésüket köszönjük.

 

 

Pályázatok

 

infoblokk kedv final felso cmyk ERFA-10

palyazat2

Pontos idő

 

Névnap

Ma 2022. augusztus 17., szerda, Jácint napja van. Holnap Ilona napja lesz.
<